Monday, November 28, 2016

शेतकरी
जग सुंदर आहे की नाही हे माहीत नाही पण, माणसारखं जगायला आणि आयुष्याचे बंध फुलवायला मातीशीच नातं असावं लागतं .माणुसकी आता नेमकी शोधायची कुठे हाही तसा प्रश्नच म्हणा पण ..... उत्तरे सापडतील कधी ना कधी हाही वेडा आशावादच असतो शेतकऱ्याच्या आयुष्यात आणि त्याच्यासाठीच तर चाललेली धडपड असते आयुष्याची .
मावळतीला जाणारा प्रत्येक दिवस हा एक उदयाचे एक उज्वल भाविष्य घेऊन येईल ही भोळी आशा माझ्या बळीराजाची स्वप्न दिवास्वप्न न ठरता ती पूर्णत्वास जावोत हिच ईश्वरचरणी प्रार्थना .....!

No comments:

Post a Comment