Friday, November 30, 2018

थांबू नको ...

माणसात आणि झाडात असा काय फरक असतो , झाडाला बोलता येत नसूनही ते नाही थांबत आपल्या जीवनामध्ये कितीही अडथळे आले तरी अविरत पणाने त्याची वाटचाल चालूच असते ,कुठल्याही अडथळ्याला न जुमानता .
मात्र आपले तसे नाही , लहानसहान  गोष्टींना कवटाळत बसतो आपण ....आता  काय होणार , आपण कसे सावरणार ? अशा एक ना अनेक प्रश्नांनी भांबावून जातो आपण , पण आहे त्या परिस्थितीमध्ये स्वतःमधलं अस्तित्व शोधून अविरत पणाने पुढं वाढ वाटचाल करायची हे आम्हाला झाडाकडून शिकावे लागेल. आपण पाहतो की फांद्या तोडल्या तरी ते स्वतः ची वाढ नाही थांबवत .....!
   पण माणसाचे तसे नाही ,अनेक अडथळे पुढे येतात आणि आपण थांबतो तिथेच .आता मला काही सुचत नाही ,आता मी काय करणार ,आता माझी कशी होणार या एक ना अनेक प्रश्नांनी तो भांबावून जातो पुरता .मग मला म्हणावेसे वाटते ,आपण पर्यावरण कडून बरेच शिकण्यासारखे असते ....पाठीमागे नाही राहायचे ,प्रयत्न नाहीत सोडायचे .मात्र असे होताना दिसत नाही आणि अडकून बसतो आपण खुळ्या कल्पना मध्ये मात्र झाड तसे करत नाही फांद्या तुटल्या तरी ते थांबत नाही ते पर्याय शोधत राहतं नव्या जागेतून पालवी फुलवण्याचं काम करत आणि स्वतःची ओळख तयार करत पण माणसाचं तसं नाही ती तिथेच थांबतील आपली तक्रार इतरांना सांगत पण झाडासारखं माणसांनीसुद्धा वागावं आणि कितीही अडथळे आले तरी आपलं विश्व आपले एक नवीन जग तयार करावे .....!
  ही माणसातल्या माणसाकडून माफक अपेक्षा .....!

No comments:

Post a Comment