Saturday, December 8, 2018

व्यवसाय

Business
व्यवसाय म्हणजे नेमकं काय ?
   अनेक जण आपापल्या कुवतीनुसार त्याची उकल करत राहतात ....पण मला असा एक  व्यवसाय दिसला की न स्वतःची जागा ,नाही राज्य पण व्यवसाय मात्र  इथल्या लोकांच्या आवडीचे पदार्थ बनवण्याचा मग त्यामध्ये चहा, कॉफी ,नाश्ता ,नाश्त्यामध्ये पोहे ,उत्तप्पा, इडली, डोसा एवढंच नाही शिरा आणि उपीट सुद्धा ....!
    मग मला प्रश्न पडतो की , जी माणसं कारण सांगत बसतात की, नाही ते नाही म्हणून मी काही करू शकत नाही ती सर्व असा एखादा व्यवसाय पाहिल्यावर संपून जातात ...
 कारण, इथं सबब ,यास्तव, म्हणून या गोष्टीच कुठे पाहिला भेटत नाहीस . कारण इथे फक्त काम आणि कष्ट आणि संघर्ष याशिवाय दुसरं काहीच नाही पण हरलेल्या ची कुठेच थोडीशीही जाणीव दिसून येत नाही .अविरत पणाने काम करत राहणे हेच फक्त इथे पहिला मिळतं त्यामुळे बाकी काही नाही ज्या पद्धतीने हे कुटुंब दुसर्‍या राज्यातून येऊन महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी अविरत कोणाचे कष्ट, जिद्द, चिकाटी, मेहनत ,आत्मविश्वास आणि कधीही न संपणारा उत्साह या सर्वांच्या बळावर होऊ घातलेल्या मोठ्या उद्योजकाचे स्वप्न जर पाहत असेल तर निश्चित रूपाने मला या ठिकाणी म्हणावसं वाटतं की हेच स्वप्न उद्योजक होण्याचं आपणास का पडू नये .....!
  तर ते नक्कीच आपणासही त्या स्वप्नाचा ध्यास लागावा आणि पूर्णतेचा एके दिवशी स्वास आपण घ्यावा तेवढं बळ अडचणी सांगणारा ना मिळो........!                   हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना !

No comments:

Post a Comment