Sunday, July 14, 2019

पैसा

माणसाच्या आयुष्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीच्या बाबतीत पैशाशिवाय काहीही चालत नाही मग ,त्यासाठी कारण छोटा असो की मोठा पैशाला सर्वस्व मानणारी व्यवस्था आजही आपण पाहतो. असे म्हटले जाते की जिवंतपणी तर पैसा लागतोच नक्की अगदी जन्मल्यापासून पण मिळाल्यानंतर सुद्धा कपाळावरती एक शिक्का पैशाचाच लागतो. म्हणजे माणसाच्या आयुष्यात पैशाशिवाय तर कुठल्याही गोष्टीला महत्त्व नाही अशातलाही भाग नाही मात्र जगताना पैशाचा हिशोब शिवाय दुसरा कुठला आयुष्य माणूस मन लावून करत नाही. पैसा ही जगण्याची जणूकाही उमेद घेऊन येतो आणि तशाच पद्धतीने आयुष्यभर मानसा सोबत राहून त्याची इज्जत कधी वाढवतो तर कधी कमी करतो .अशा या सगळ्या जाणिवेचा विचार करत असताना, माणसाच्या जगण्यातला पैसा त्याच्याप्रमाणेच त्याला आयुष्यामध्ये साथ देतो कधी त्याच्यामुळे माणसाला धोका होतो हे आपणास कळत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करत असताना एक मात्र नक्की की माणसाच्या जगण्यामध्ये, वागण्यामध्ये ,विचारांमध्ये आणि सुसंस्कृतपणा मध्ये पैशाला किती महत्त्व असते हे मात्र आपण निश्चित करू शकत नाही कारण या सगळ्या गोष्टी पैसा असणार्‍याकडे ही आहेत आणि नसणाराकडेही आहेत हे मात्र नक्की...!